Terapie vztahů, zdravé emoce

Mentální zdraví, to je cesta v cíli.

Člověk si na hluboké mentální, téměř existenční, úrovni, v mozku, vytváří přesvědčení, která jsou tak uvnitř daná, skoro jako Ústava. Když takový člověk dostane důkaz, který je v rozporu s takovým přesvědčením, může se zbláznit a mozek vytvoří řadu negativních emocí a tvrdý odpor. V mozku vzniká kognitivní disonance. Svoje přesvědčení bude bránit vlastním tělem, za každou cenu. Tak vzniká řada nemocí.

Bude mít svoji pravdu, ostatní bude ignorovat. U mě je to tak, že ten člověk potřebuje vědět, že mu jeho přesvědčení nikdo nechce vzít. Vytvoříme jen řadu dalších možností, které jsou stejně dobré nebo lepší, on ví, že všemi může disponovat a sám usoudí, zda se Ústava bude měnit.

Životní změny

Všechno, co potřebuješ, už je v Tobě.

Ztratíte lásku, zdraví, přátele. Ztratíte kousky sebe sama, o kterých byste nikdy nemysleli, že mohou být pryč. A pak se objeví nová láska. Přicházejí lepší přátelé. A ty jsi zkušenější, zdravější a silnější. A takový hledíš do zrcadla.

Psychologická pomoc, mentální koučink

Malý pokrok každý den vytváří velké věci.

Vesmír, člověk, celé naše bytí a vztahy jsou živý organismus a chovají se podle určitých aspektů a ukazatelů, které jsou buď zjevné, přítomné, skryté, ale i nevědomé. Všechny se mohou měnit a člověk sám může změny udělat. Podle toho se dá určit vývoj budoucnosti. Nejsou to jen zákony. Je to fenomén a efekt mávnutí křídla motýla. Můžeme změnit to, jak vidíme minulost a ovlivnit tak budoucnost. A proto važme svoje přání. Berme v Univerzu i ve vztazích některé věci jako neměnná východiska a s pokorou věřme nekonečnosti možností a kombinací. Mějme při změně aspektů na paměti zdraví, logiku, pozitivitu a ekologii. Doceňujme význam práce a komunikace ve vztazích.