Kroky a motivace

Cesta ke zdraví

Celý náš jediný a jedinečný život je cestou ke zdraví. V mládí to většinou jde všechno tak lehce a samo. Jsme plní energie, plánů do budoucna, přesvědčení o své pravdě a odhodlaní realizovat vše podle sebe. A pokud je vše v pořádku, nesvazuje nás předčasná nemoc, nevěnujeme svému zdraví velkou pozornost, prostě ho máme. Je to tak přirozené a normální. Máme dostatek zdrojů k tomu, abychom vše zvládli a je to tak v pořádku. Jenže tlak je velký, my možná po troškách i přibývajícím věkem slábneme. Vliv okolí a stres sílí, mocněji se ozývají genetické nálože a my potřebujeme pomoc. Naslouchejme signálům našeho úžasného těla a řekněme si o pomoc včas. Cesta ke zdraví existuje.

Cesta ke svobodě

Je svoboda náš vztah k existenci, ke smyslu bytí, k nám samým? Je to rámec všeho možného? Prostor pro maximální uplatnění našeho potenciálu? A je ten prostor dostatečně velký, abychom mohli realizovat naše volby, naše potentní ego bezpečně? Pracujme a učme se. Za svoji svobodu, jako za vše v našem životě, si neseme velký kus zodpovědnosti. Přestaňme zbytečně ulpívat, podléhat stereotypům nebo nesprávným pocitům. Získejme potřebné a správné informace, držme kurz a buďme skutečně zdraví a svobodní teď a tady.

Cesta k bohatství

Bohatství, dostatek zdrojů, rovnováha hodnot. Nejsme ničí oběti a všichni můžeme mít kontrolu nad životem v každé jeho etapě. Úctu a lásku k sobě samému je potřeba praktikovat každý den, při každém rozhovoru, v každé situaci, kdy je potřeba volit. Bohatství je v nás, jsme to my, my tvoříme realitu a dokud dýcháme máme možnost ji změnit. Pokud je tedy naším největším bohatstvím naše zdravé já, mějme ho rádi, jako by bylo naše vlastní. Otevřeme brány zdraví, lásce, štěstí, bohatství, úspěchu.