Kroky a motivace

Dnes může být první den Vašeho nového života.

Cesta ke zdraví

Celý náš jediný a jedinečný život je cestou ke zdraví. V mládí to většinou jde všechno tak lehce a samo. Jsme plní energie, plánů do budoucna, přesvědčení o své pravdě a odhodlaní realizovat vše podle sebe. A pokud je vše v pořádku, nesvazuje nás předčasná nemoc, nevěnujeme svému zdraví velkou pozornost, prostě ho máme. Je to tak přirozené a normální. Máme dostatek zdrojů k tomu, abychom vše zvládli a je to tak v pořádku. Jenže tlak je velký, my možná po troškách i s přibývajícím věkem slábneme. Vliv okolí a stres sílí, mocněji se ozývají genetické nálože a my potřebujeme pomoc. Naslouchejme signálům našeho úžasného těla a řekněme si o pomoc včas. Cesta ke zdraví existuje.

Naučíme Vás ovládat Vaši nejsilnější léčivou sílu – Vaši mysl.

Cesta ke svobodě

Je svoboda náš vztah k existenci, ke smyslu bytí, k nám samým? Je to rámec všeho možného? Prostor pro maximální uplatnění našeho potenciálu? A je ten prostor dostatečně velký, abychom mohli realizovat naše volby, naše potentní ego bezpečně? Pracujme a učme se. Za svoji svobodu, jako za vše v našem životě, si neseme velký kus zodpovědnosti. Přestaňme zbytečně ulpívat, podléhat stereotypům nebo nesprávným pocitům. Získejme potřebné a správné informace, držme kurz a buďme skutečně zdraví a svobodní tady a teď.

Naučíme Vás tvořit, ne jen nalézat.

Cesta k bohatství

Bohatství, dostatek zdrojů, rovnováha hodnot. Nejsme ničí oběti a všichni můžeme mít kontrolu nad životem v každé jeho etapě. Úctu a lásku k sobě samému je potřeba praktikovat každý den, při každém rozhovoru, v každé situaci, vždy když je potřeba volit. Bohatství je v nás. Jsme to my, my tvoříme realitu a dokud dýcháme máme možnost ji změnit. Pokud je tedy naším největším bohatstvím naše zdravé já, mějme ho rádi, jako nikdy před tím. Otevřeme brány zdraví, lásce, štěstí, bohatství, úspěchu.

Vytvářejte příležitosti, obklopujte se tím nejlepším!

Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír. A s tím Vám pomůžeme my.