Kouč

Mimořádná příležitost získat 50 000,- Kč na rekvalifikaci

Získejte naše kurzy na základě Výzvy pro rozvoj zaměstnanosti.  Můžete získat dotaci na výcvik od úřadu práce, a to až 50 000,- Kč. Stačí podat osobně žádost na kterémkoliv úřadu práce nebo pomocí jejich nového e-shopu https://www.uradprace.cz/web/cz/vyhledani-rekvalifikacniho-kurzu#/rekvalifikacni-kurz-detail/13511. E-shop ne vždy funguje. V takovém případě pište na sirivycvikova@gmail.com nebo použijte jakýkoliv kontakt přes náš web.

V případě, kdy zájemce o rekvalifikaci získá dotaci od ÚP, doplácí poměrnou část z ceny rekvalifikačního kurzu, která je uvedena na webu vzdělavatele, aktuální v době podání žádosti dotaci nebo v den objednání.

Rekvalifikační výcvik trénuje a rozvíjí propojení soft sklils a on-line komunikace kouče. Za použití vhodných technik koučování a dalších nástrojů. Je zaměřen na podporu obohacení člověka o pozitivní hodnoty, eliminaci negativních emocí, vyřešení konfliktů na všech úrovních, jak v prostředí rodiny, tak v prostředí pracovním a v dalších, kde se člověk s konflikty ve vztazích může potkat.

Někdy se člověk točí v kruhu opakujících se nezdarů a naši koučové Tamara Polanski ® jsou vytrénováni k tomu člověka vyvést na novou cestu k úspěchu. Ať už je to k úspěchu při návratu do práce po mateřské dovolené, po přestěhování, k úspěchu při udržení si současné pozice, díky bonusům, které jako kouč ke své práci člověk získá při komunikaci s lidmi, nebo k úspěchu při začleňování se do společnosti, nebo k úspěchu v sociálních, pedagogických, administrativních a pomáhajících profesích, nebo k úspěchu porozumění napříč mezi generacemi.

On-line koučink je velmi často požadovanou formu komunikace klientů, kteří nemohou přijít na setkání vzhledem k různé situaci a akutně potřebují mentální podporu a pomoc. Výcvik kloučku je vhodný i pro starší generace definitivně jim pomůže k porozumění s generací mileniálů X, Y, Z nejen v rodině, ale především v pracovním prostředí.

Potřebujete poradit? Získáte řešení.

Připravili jsme pro vás tři výcviky koučování.

Psychodynamický kouč

psychodynamický kouč

Psychosociální kouč

psychosociální kouč

Vztahový kouč

vztahový kouč

Výcvik Psychodynamický kouč 

Akreditované výcviky koučinku

Ceník

Výcvik používá moderní techniky komunikace při řešení konfliktů, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký ozdravný účinek. Součástí je bohatý studijní materiál a podpora během celého výcviku. 

 • plně akreditovaný kurz MŠMT ČR
 • kombinovaná forma studia 
 • získáte Osvědčení MŠMT ČR, které vás opravňuje k výkonu pracovní činnosti Kouč
 • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy 
 • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí
 • součástí výcviku je on-line koučování za použití výpočetní techniky 
 • součástí je trénování on-line komunikace přes aplikace Zoom a další, práce se sdílenými dokumenty, vytváření prezentací 
 • naučíte se zařadit psychodynamické koučování ke konkrétnímu účelu v konkrétní profesi

Učíme se změnit v životě věci tak, abychom z těch nejhlubších vztahů, které nefungují, získali pozitivní zdroje pro jejich opravu. Když se člověk v životě ztratí, byť jen na okamžik, může mu později ztráta rozházet všechno ve všech vztazích. 

Koučové se učí o tuto věc postarat. V rámci zdravých norem, zejména v současné době, pomocí speciální techniky, pracujeme nejen na rychlém uzdravení, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě pomohou. 

Pozitivní zdroje nacházíme především ve vlastní rodině. Předmětem koučování je systemický postup a orientace na řešení. Vyhýbáme se hlubokým analýzám nebo hlubokým psychoterapiím.  Důležité je bezvýhrad sdílení a lehkost. Psychodynamické koučování je velice účinné, a naopak probíhá v klidu. I přes svojí lehkost zasahuje do hloubky vaší duše, do vašeho emocionálního nastavení a mění vaše struktury vztahů, rozšiřuje navzdory konitivním dysfunkcím vaše pohledy na věc.

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Psychodynamického kouče akreditovaný MŠMT ČR činí 54 000,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

Výcvik používá moderní techniky, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký terapeutický účinek.

Naši koučové se učí o tuto věc postarat. Pracujeme nejen na rychlém uzdravení emocí, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě rozvinou komunikaci i se speciálními skupinami osob. 

Předmětem koučování je systemický postup a orientace na řešení. Vyhýbáme se hlubokým analýzám nebo hlubokým psychoterapiím. Psychodynamické koučování je velice účinné a naopak probíhá v klidu. Mění struktury vztahů a navzdory kognitivním dysfunkcím mění vaše pohledy na věc. 

Přístup je eklektický a integrativní. Vše se prolíná s praxí a procvičuje tak, aby si uchazeč osvojil nejen teorii, ale aby se vše naučil plně praktikovat.

Pozice, kde se konflikt řeší, je uvnitř člověka. 

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. den
Základní kámen – Basic stone

Pokládáme základní kámen ke změně systému člověka. Učíme se komunikovat s podvědomím. Vytváříme nové pohledy na vztahy a vkládáme do nich pozitivní emoce. To je základní kámen pro řešení konfliktu. Máme pro vás nové techniky.

2 . den
Výcvik spočinutí – Deep placement
Čas na uklidnění – Antistress-time
Okamžiky v mojí hlavě – My head in this moment
Pracovní listy klienta – Client work made sheets

Učíme se změnit v životě věci tak, abychom z těch nejhlubších vztahů, které nefungují získali pozitivní zdroje pro jejich opravu. Když se člověk v životě ztratí, byť jen na okamžik, může mu později ztráta rozházet všechno ve všech vztazích. Koučové se učí o tuto věc postarat. V rámci zdravých norem, pomocí speciální techniky, pracujeme nejen na rychlém uzdravení, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě pomohou. Přijďte si je natrénovat.

3. den
Den praktikování – Practical day

Komunikujeme v podvědomí. Musíme vědět proč tu jsme a co je pro nás zdravé. Vytváříme zdroje pro nové projekty vztahů. Naše pozice je v každém vztahu jiná. Učíme se pozice pozitivně měnit a pohybovat s nimi. To je svoboda ve vztazích. Pojďte s námi do nových možností.

4. den
Životní změny – Change your life

Zvolíme reálný a uskutečnitelný záměr na jehož plnění můžeme pracovat. Změny probíhají uvnitř osobností. Zbavujeme se negativních emocí a tím se postupně zbavíme mnoha životních problémů.

5. den
Architekt – Architect

Měníme to, co se stalo a je to silnější, než bychom chtěli a stále to působí. Malou změnou v emocích se změní celkový přístup. Hledejme, kdy to bylo lepší a co bylo jinak. Postavme spolu nový vztah.  

6. den
Mimochodem – By the way

Vnitřním vyzařováním vlastní energie můžeme spustit velké množství pozitivních procesů v podvědomí, všude tam, pro koho chceme být krásní a přijímaní. Podíváme se na to v předstihu a vytvoříme si cestu. Obklopte se pozitivními lidmi. 

7. den
Stratég – Srategist

Tvoříme lepší rozhodnutí, co udělat a co ne, abychom nebojovali. Cesta je růst a zdraví. Uvědomujeme si svoje hranice a vzorce vztahů v podvědomí. Používejme vědomě svoje emoce. Naučte se s námi je měnit. 

8. den
Mistr – Master

Lidé nejsou zlí, ale nesmíme jim dovolit, aby nás zastavili, vtáhli do svých problémů, odmítání a pochybností. Nacházíme cestu ke spolupráci. Za každým chováním je pozitivní úmysl. Obklopte se úsměvem. 

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik z pěti dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.

Zažijte na vlastní kůži, co je to breathtaking!

Součást výcviku je v ostatních dnech samostudium teorie a trénink on-line koučování

 • pracovní sešity
  • Pracant – iWorking
  • Koučování přes mailing – Coach mailing     
  • Mistrovství – Master coach   
 • skripta
 • seznam použité literatury
 • příprava na závěrečný test

Výcvik probíhá současně na několika úrovních

Při trénování každé techniky současně

 • vzděláváte se v koučování
 • řešíte svoje vztahy
 • řešíte vztahy klienta
 • získáváte supervizi
 • sám trénujete supervizi
 • získáváte sebezkušenost
 • získáte moderní a ojedinělý koncept rychlých a účinných intervencí, kdy se nezabýváte analýzou klientova dětství.
 • problém vyřešíte lehce tak, aby došlo k okamžité úlevě a pozitivnímu řešení bez pláče

Další bonusy

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče
 • zkouška je vždy koncipována tak, aby pro vás měla i značný edukativní přínos

Navrch dostáváte

 • účastníci se učí řešit problém klienta ve vztazích na jiném místě, a tak ho vyvést s pozitivním řešením bez drtících emocí a pláče
 • účastníci během jedné hodiny intenzivního modelování praxe nebo některého z bonusů, tak zažijí současně
 • působení trénovaných intervencí na vlastní kůži 
 • trénink kritického myšlení a tvoření pozitivních východisek
 • trénink pracovat eklekticky

Další bonusy

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče
 • zkouška je vždy koncipována tak, aby pro vás měla i značný edukativní přínos

Výcvik šitý na míru?

 • Jste firma a máte svoje potřeby?
 • Jste skupina lidí?
 • Nevybrali jste si a chcete jít dál? 
 • Chcete něco jiného, jindy nebo na jiném místě? 
 • Umíme připravit výcvik na míru podle vašich potřeb.

Psychodynamický kouč – kombinovaná forma výuky

 • 84 hodin prezenční a 39 hodin distanční formou výuky, 2 hodiny závěrečná zkouška

Objednat

Výcviky nejsou vhodné pro člověka s psychiatrickou diagnózou

Výcvik Psychosociální kouč

 • 83 hodin prezenční a 39 hodin distanční formou výuky, 2 hodiny závěrečná zkouška

Objednat výcvik

Ceník

 • plně akreditovaný kurz MŠMT – 12814/2021-4
 • získáte Osvědčení MŠMT, které vás opravňuje k výkonu povolání kouč
 • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy
 • rekvalifikace
 • kombinovaná forma studia
 • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí

Výcvik používá moderní techniky, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký terapeutický účinek.

Pozice, kde se konflikt řeší se nachází mezi dalšími vztahy například ve firmě. Řeší se na jiné úrovni a následně se řešení přenese do původního konfliktu. Výhodou je, že se člověk cítí bezpečně, nemusí se odhalovat a získá zdroje pro vyřešení konfliktu, především tak, aby se cítil svobodně, měl pozitivní návrhy, vize a nápady a aby uměl reagovat pozitivně na jejich nepřijetí v daném vztahu.

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. denPrvní krok
First step

Mluvíme o životě překvapivě odvážně. Vyhneme se problému a jeho obsahu. Obsah se odráží v našich hodnotách, ve světle toho, jak je vnímáme, a tím už potom umíme pracovat. Naplánujeme kroky jinak. Nejcitlivější pocity z minulosti nás nezasahují, neurčují, co dělat a co nedělat. Vytvarujeme si nové prostředí osvobozené od tlaků a na tom obvykle začneme stavět. Prociťme společně otevření postojů.

2. denZkušenosti
Exporiencis

Často se staráme o hodnoty a potřeby druhých, abychom dosáhli pokroku, úspěchu a ocenění. Ve skutečnosti východisko je věnovat se svým potřebám, svému žebříčku a svému superegu. Probudit srdce, věnovat se uspokojení vlastních potřeb, a to tak, aby fungovala celá company. Hodnoty v srdci vytváří motivace k činu. Víš, co je pro tebe důležité, a taky pro to potom nepochybně něco uděláš.

3. denVize
Vision

Je třeba mít na paměti, že někdy se dostaneme do nesnází. S pozorností zaměřenou na problém přijdeme o mnoho energie. Musíme začít mluvit o představě ideálu, vskutku o takové vizi budoucnosti, kde energii zaměřujeme na výsledky. Jaké by to bylo, kdyby to bylo zdravé. S tímto na mysli můžeme uskutečnit návrat na dobrou cestu. Psychosociální koučování otázkami směruje energii na obraz ideálu. Vytvořme záměr naplnění zázraku. 

4. denMajitel
Owner

Člověk, který si je vědom možnosti vlastní změny, je v podstatě bohatý už jen tím vědomím. A samotná změna, sama o sobě, má také mnoho možností. Psychosomatické koučování nás vede k vytvoření přehledu a pořádku právě pomocí hodnot, abychom se v kolektivu vyznali a mohli dobře zpracovat lidský faktor. Propojme vnější a vnitřní světy lidí.

5. denFiremní kouč
Enterprise coach

Proces rozhodování ve firmách a v organizacích je třeba, stejně jako v módě, podobným způsobem, zaměřit tak, aby byl pro nás optimální a zdravě přitahoval to, co chceme. Situacím je třeba dát pomocí hodnot pozitivní náboj. Situace je třeba aktivně tvořit.

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.

Další praxe v ceně výcviku

Pracovní sešity určené pro intenzivní modelování praxe 

1. Pracant
iWorking

Důležití jsou lidé, kteří mají silnou hodnotu, jak pracovat s týmem, jak vytvářet spolupráci a jak zdravě komunikovat. Konfliktům můžeme předcházet, jakmile změníme podmínky jejich vzniku. Psychosociální koučování vytváří nové chování. Neznamená to ztratit sám sebe, ale navazovat vztahy a komunikovat tak, abychom si neškodili.

2. Změna přístupu
Change your approach

Lidé nám celkově porozumí, když budeme komunikovat na jejich mapách. Plasticita komunikace se rozšíří. Jako psychosociální kouč můžeme mapy obohatit a přizpůsobit tak skutečnost očekávanému výsledku. Jednu věc sdílíme mnoha různými způsoby. Chceme-li změnit přístup k věci, musíme správnou komunikací změnit mapy.

3. Síla výcviku
Be powerful

Chceme-li být úspěšní koučové, naší povinností je měnit výstupy, i když bych si mysleli, že jsme celkově vše udělali správně. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme vysílat na stejné frekvenci, na které nás lidé přijímají, aby nám rozuměli. Svoje správné místo při řešení konfliktu musíme trénovat. Pojďme společně získávat zpětnou vazbu.

4. Koučování přes mailing
Coach mailing

Rozhodujeme různými způsoby. Osobní věci uvnitř sebe, si každý z nás ohodnotí uvnitř tak, aby obstál před skupinou, se kterou bude pracovat, i před každým jejím členem. Psychosociální koučování nás učí rozhodovat tak, aby v lidech zároveň vznikal potenciál pro další rozvoj. Musíme vnímat pravidla skupiny, abychom byli úspěšní.

5. Mistrovství
Master coach

V konfliktu zůstává ležet nevyužitý potenciál a tvoří zmatek. Naopak pozitivní přitahuje zase pozitivní. S hodnotami pracujeme při motivaci zaměstnanců, nepochybně i v reklamě a dalších oborech, kde se lidé v hodnotách zachycují a na ně se následně napojí produkt.  Pojďme společně zakusit optimálně plynoucí procesy, které se dějí jakoby samy. 

Výcvik spočinutí 

1.Čas na uklidnění
Antistress-time
2. Okamžiky v mojí hlavě
My head in this moment
3. Pracovní listy klienta

Objednat výcvik

Výcvik Vztahový kouč 

Ceník

 • plně akreditovaný kurz MŠMT – 12814/2021-4
 • získáte Osvědčení MŠMT, které vás opravňuje k výkonu povolání kouč
 • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy
 • rekvalifikace
 • kombinovaná forma studia
 • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí

Výcvik používá moderní techniky, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký terapeutický účinek.

Pozice, kde se konflikt řeší, jsou vztahy.

Výcvik se skládá několika intenzivních dnů a mnoha dalších interakcí a trénování technik. V mezidobích mezi soustředěními je výcvik doplněn zadáními pro praktickou práci účastníků s lidmi v jejich okolí a dalšími účastníky výcviku. Z těchto projektů účastníci zpracovávají písemné zápisy, kasuistiky a ve vybraných případech i videozáznamy. Součástí je bohatý studijní materiál a podpora během celého výcviku. Dále máte podklady pro samostudium teorie a rovněž seznam literatury k prostudování. Rekvalifikační výcvik je zakončen závěrečnou zkouškou.

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. denZačátek
Beginning

Snažíme se vytvořit to nejlepší z toho náhradního, které vzniklo z něčeho nedosažitelného. Koneckonců, jako výsledek je to to nejlepší,  co můžeme udělat.  Vytěžíme největší poklady z vlastních zkušeností, to znamená, že  v nás bude přítomná radost. Vytvarujte s námi podobně svoji budoucnost.

2. denVztahy
Relation ship

Myslíme, to znamená, že při jakékoliv události také cítíme a vnímáme. To všechno je živé a můžeme to výrazně  změnit. Naše vztahy jsou vytvořené z křehkých hodnot a to znamená, že o ně musíme rozhodně pečovat. Naučte se s námi již brzy přeformulovat konfliktní  vztahy. Dejme se, tím pádem, do pohody.

3. denOdolnost
Resilience

 Vždy,  když nějaký vztah skončí, je to škoda. Dívejme se na to tak, že ve stejnou dobu se rodí další nové vztahy, které nás, navzdory ztrátám, mohou povýšit. Radost je nepochybně změna, kterou nové vztahy přináší. Získejte s námi v tuto chvíli nové  znalosti.

4. denNový koncept
New concept

Ve vztazích můžeme vidět potlačení vitality. Lidé přichází a říkají věci. Reagují  na náš koncept vztahu. Zaprvé odkryjeme zdraví, abychom mohli být tím, kým chceme. A na dalším místě  vytvoříme koncept vztahu budoucnosti, který je odlišný od toho, který se nám až do současnosti opakoval. Ve srovnání s ním je nový koncept ekologický a zdravý. Ať se všechno točí kolem nás.

5. denPokročilý kouč
Advanced coach

Prolínají se účinky osvojených metod. Problém už není černobílý a výsledek není vzdálený. Jako koučové jsme schopni přijmout zodpovědnost. Dobrý a jasný jazyk při práci přináší velkolepý účinek. Tak můžeme nechat věci plynout. Ke každému cíli máme nepochybně svůj vztah. Pojďte s námi, pro tento účel, takové cíle  tvořit.

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.

Další praxe v ceně výcviku

Pracovní sešity určené pro intenzivní modelování praxe 

1. Pracant
iWorking

Hodnoty člověka jsou jeho největší bohatství, za které nemusí nic platit, ale musí si je odpracovat. Každý vztah je potřeba neustále kultivovat a pečovat o něj. Vztahový koučink nás vede ke změně vztahů tak, aby se nám líbily.

2. Optimalizace myšlení
Change your mind

Vztahový kouč, vzhledem k tomu, s čím jsme nespokojení ve vztahu, s námi vytvoří ekologický cíl. Uvědomíme si, co ve skutečnosti můžeme, co je poté možné, a co umíme vytvořit za dechberoucí situace. V našem výcviku vztahového kouče je to všechno možné.

3. Jednoduchost je krása
Help for dummies

Vytvoříme si magnetickou budoucnost. Začneme tam, kde nás něco trápí a dojdeme tam, kde svět je takový,  jaký ho chceme mít. Život se výrazně zlepší v porovnání s původní negativní emocí. Cítíme se svobodní a máme křídla. Naše vztahové kouče učíme, jak křídla lidem nasadit. Připojte se k nám.

4. Koučování přes mailing
Coach mailing

Vztahový kouč lehce zviditelní ukrytá tajemství vztahů. Musíme sáhnout hluboko do našeho podvědomí, abychom rozbili letité problémy. Změníme to, v čem nejsme šťastní. Naše nevědomí je to, co působí. Opravíme naše navigace vztahů.

5. Mistrovství
Master coach

Vztahový kouč po našem výcviku umí odstranit kámen dříve, než přes něj někdo spadne. Je připravený pro zpracování rozumových námitek a umí pracovat s pocity a emocemi. Zjistíme v kruhu otázek, který směr je pro nás ten správný, a co se k němu hodí. Pracujeme s fenomény a věříme v jejich zkušenost. Přivítejte možnost se stát Master koučem.

Výcvik spočinutí 

1.Čas na uklidnění
Antistress-time
2. Okamžiky v mojí hlavě
My head in this moment
3. Pracovní listy klienta

Objednat výcvik

Hypertextualita

Hypertextualita v podstatě simuluje to, co se běžně odehrává v lidském mozku při řešení nějakého problému: logické spojování a asociace odvíjející se od základního tématu. Každá práce s elektronickým dokumentem (čtení) tak zákonitě vzniká ojedinělý dokument. Jedna elektronická publikace má tedy teoreticky tolik podob, forem, kolik má čtenářů. 

Hyperkognitivita 

Výcvik probíhá současně na několika úrovních v našem mozku, v různých jeho částech, a hlavně v podvědomí. V mozku se tvoří nové neuronové sítě a spoje. Při řešení jednoho problému probíhá v našem mozku mnoho dalších procesů. Tím okamžitě vznikají nové výsledky, které používáme jako logicky ekologicky pozitivně zdravé zdroje pro další tvořivé procesy, kterým říkáme myšlení. Vše si ukládáme do podvědomí jako zkušenost. Náš mozek je podle potřeby následně používá. Jedno koučovací sezení  má tak tolik forem a výsledků, kolik má koučů a klientů.

Další bonusy bohatě zdarma najdete na záložce Ceník

Naučte se koučovat a pojďte s námi do světa mistrů

Psychodynamický kouč

Psychosociální kouč

Vztahový kouč