Účastí více než 120 hodin na kurzu Vztahový kouč, Psychosociální kouč a Psychodynamický kouč získáte Certifikát o absolvování výcviku kouče a Osvědčení MŠMT o akreditaci opravňující k výkonu povolaní kouč, které odpovídá úrovni vzdělání č. 5.

Vztahový kouč

Láska a morálka mají ohromující energii pro zdravý vývoj člověka.

Vztahový koučink je zaměřený na člověka na jeho vztahy partnerské a rodinné.  Na jeho přirozenou vnitřní hybnou sílu růst a měnit. Proto pro vás připravujeme kurz Vztahový kouč.

Ve více než 120 hodinách vás provedeme všemi eventualitami rodinných vztahů, jejich pozitivy i komplikovanými přenosy a vzorci. S rodinou a příbuznými jsme spjati, propojeni silnými pouty. Abychom vedli po všech stránkách zdravý život musíme mít tato rodinná pouta ekologicky vyřešena. Projdeme si genetickými zátěžemi, tabu, traumaty, křivdami i komplikovanými partnerskými vztahy, které z těch nevyřešených rodinných mnohdy pramení. Zejména od matky a otce si do života neseme vzorce vztahů, které pak podvědomě používáme pro své vlastní partnerské a další vztahy. Naučíte se vztahy řešit tak, aby vy sami a vaši klienti pomocí účelné a cílené kombinace koučovacích technik prošli a integrovali vše negativní, bránící zdraví, plynulému růstu. Nedílnou součástí kurzu je výuka online koučování, které je v dnešní době tolik žádané a také jediné možné. Povolání kouče musíte zvládnout kvalitně a bezpečně i online. Bezpečně vůči klientovi i sobě. Získáte informace o tom, jak je nezbytné se dál efektivně vzdělávat. Získávat poznatky z mnoha oblastí a přenášet je do své praxe, tak abyste byli schopni klientovi maximálně pomoct, aktivně naslouchat a efektivně podat zpětnou vazbu. Na konci kurzu budete ovládat nejen všechny důležité koučovací techniky, ale samostatně si vyjednat kontrakt s klientem, navázat s ním vztah založený na etickém kodexu. Etický kodex vás bude provázet nejen celým kurzem, ale i celou vaší profesní budoucností. Díky našemu akreditovanému kurzu budete své povolání kouče milovat, bude vás naplňovat a pozitivně posouvat.

https://www.vztahovykouc.eu/

Psychosociální kouč

Žijeme ve světě plném dynamických ekonomických změn.

Psychosociální koučink lze uplatnit ve všech oblastech lidské činnosti, ve firmách, na úřadech, v sociálních službách, ve státní správě, ve školství.

Všude tam, kde pracujeme s lidmi, řešíme nelehké pracovní vztahy s inklinujeme k propojení osobních cílů s firemními. Často trpíme frustrací, nechutí, vyhořením či nepřijatelným společenským chováním. Právě psychosociální koučink vás naučí pomocí komplexních koučovacích technik eliminovat stres a pomoci klientovi integrovat všechny problémy týkající se vztahů na pracovišti, kde tráví většinu dne, a které následně ovlivňují jeho další oblasti. Tou nejdůležitější je zdraví a to je zatíženo nejvíce celou škálou subjektivních emocí. Budou vám jasné synergické principy psychosomatiky, budete vnímat klienta na všech jeho úrovních, ze všech možných úhlů pohledu, celostně. Všechny neřešené pracovní konflikty negativně ovlivňují naše celkové zdraví. Naučíte se všechny ekologické psychosociální techniky, které řeší psychosociální vtahy s velkým důrazem na jejich včasnou prevenci. Aktivujete celé spektrum podmínek pro zdravou implementaci platformy genderové rovnosti. Nedílnou součástí připravovaného kurzu je výuka online koučování, které je v dnešní době tolik žádané a také jediné možné. Povolání kouče musíte zvládnout kvalitně a bezpečně i online. Bezpečně vůči klientovi i sobě. Získáte informace o tom, jak je nezbytné se dál efektivně vzdělávat. Získávat poznatky z mnoha oblastí a přenášet je do své praxe, tak abyste byli schopni klientovi maximálně pomoct. Na konci kurzu budete ovládat nejen všechny důležité koučovací techniky, ale samostatně si vyjednat kontrakt s klientem založený na etickém kodexu. Etický kodex vás bude provázet nejen celým kurzem, ale i celou vaší profesní budoucností. Díky našemu akreditovanému kurzu budete své povolání kouče milovat, bude vás naplňovat a pozitivně posouvat.

https://www.psychosocialnikouc.eu/

Psychodynamický kouč

Psychodynamický koučink je zaměřený na člověka, na jeho vnitřní procesy, co momentálně prožívá ve vztahu k sobě samému, ke své individualitě. Co se momentálně ve vztahu k němu děje a opakuje, jaká nevědomá přání a neintegrované úzkosti se nyní promítají a jaké mentální obrany se inscenují a jak se tyto stavy odráží ve fyzickém těle.

V psychodynamického koučinku lze odkrývat slepá místa, zkreslené představy, individuální očekávání a jejich genetický původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s podporou dobrého psychodynamického kouče může uskutečňovat požadované změny klientova fundamentu. A včasné celostní změny jsou pro zdravý život zásadní. K řešení těchto situací vás naučíme praktikovat komplexní techniky psychodynamického koučinku. Ty vás povedou k tomu, že váš klient bude realističtější, úspěšnější v překonávání problémů, více psychicky adaptovaný a méně zranitelný vůči změně, vůči patologickým emocím, frustrujícím stavům i destruktivním závislostem.  Bude  realističtější ve vnímání svého  ideálního já. V připravovaném kurzu získáte všechny konstruktivní schopnosti k tomu, odkrýt všechna slepá místa, bloky, chybná nastavení nejen klienta ale i svá vlastní. Všechny uskutečněné změny se naučíte bezpečně integrovat a pracovat na dalším klientově úspěchu. Nastartujete všechna preventivní opatření vedoucí k eliminaci opakujících se negativních kauzalit. Nedílnou součástí kurzu je výuka online koučování, které je v dnešní době tolik žádané a mnohdy i jediné možné. Povolání kouče musíte zvládnout kvalitně a bezpečně i online. Bezpečně vůči klientovi i sobě. Získáte informace o tom, jak je nezbytné se dál efektivně vzdělávat. Získávat poznatky z mnoha oblastí a přenášet je do své praxe, tak abyste byli schopni klientovi maximálně pomoct. Na konci kurzu budete ovládat nejen všechny důležité koučovací techniky, ale samostatně si vyjednat kontrakt s klientem založený na etickém kodexu. Etický kodex vás bude provázet nejen celým kurzem, ale i celou vaší profesní budoucností. Díky našemu akreditovanému kurzu budete své povolání kouče milovat, bude vás naplňovat a pozitivně posouvat.

https://www.psychodynamickykouc.eu/