Je důležité co Vás k nám přivádí. Vaše úspěšná budoucnost je ale v tom, s čím budete odcházet.

Vztahový kouč

Účastí na více než 120 hodin na výcviku Vztahový kouč získáte Certifikát o absolvování výcviku kouče a Osvědčení MŠMT o akreditaci. Tato akreditace Vás opravňuje k výkonu povolaní kouč, které odpovídá úrovni vzdělání č. 5.

Láska a morálka mají ohromující energii pro zdravý vývoj člověka. Vztahový koučink je zaměřený na vnitřní nastavení člověka ve vztazích.  Zdraví vašich vlastních vztahů se logicky přenáší do našeho okolí. Abyste vedli po všech stránkách zdravý život, musíte mít co nejlépe ekologicky vyřešené vztahy. Projdete si genetickými zátěžemi, tabu, traumaty, křivdami i komplikovanými partnerskými vztahy. To je princip vztahového kouče.

Buďte silní v myšlenkách, my Vám pomůžeme být silní v činech!

Právě náš výcvik Vztahového kouče je určený k tomu, abyste si aktivně osvojíli komplexní koučovací techniky. Zdravý způsob jak navázat s klientem fungující vztah, který přinese bezpečí, pokrok a důvěru. Naučíte se měnit svoje pohledy, ocenit negativní emoce, vytvořit pozitivní přístupy. Povolání kouče musíte zvládnout kvalitně a bezpečně. Získáte nezbytné informace o tom, jak se dál efektivně vzdělávat. Naučíme Vás jak získávat poznatky z mnoha oblastí a přenášet je do praxe tak, abyste byli schopni klientovi maximálně pomoct. Etický kodex Vás bude provázet nejen celým výcvikem,  ale i celou vaší profesní budoucností.

To co Vás naučíme my, si budete pamatovat navždy.

Díky našemu akreditovanému výcviku budete své povolání kouče milovat, bude vás naplňovat a pozitivně posouvat.

https://www.vztahovykouc.eu/

Psychosociální kouč

Účastí na více než 120 hodin na výcviku Psychosociální kouč získáte Certifikát o absolvování výcviku kouče a Osvědčení MŠMT o akreditaci. Tato akreditace Vás opravňuje k výkonu povolaní kouč, které odpovídá úrovni vzdělání č. 5.

Žijeme ve světě plném dynamických ekonomických změn. Psychosociální koučink lze uplatnit ve všech oblastech lidské činnosti, ve firmách, na úřadech, v sociálních službách, ve státní správě, ve školství. V práci trávíme většinu dne a způsob, kterým to děláme, následně ovlivňuje naše další oblasti. Tou nejdůležitější je zdraví a to je nejvíce zatíženo celou škálou subjektivních emocí. Všechny neřešené pracovní konflikty negativně ovlivňují naše celostní zdraví. Často trpíme frustrací, nechutí, vyhořením či nepřijatelným společenským chováním.

Vy máte otázky a my odpovědi. Jen díky našemu výcviku budete zase vědet kdo jste a co chcete.

Právě psychosociální koučink Vás naučí pomocí komplexních koučovacích technik eliminovat stres a pomoci sobě a klientovi integrovat problémy týkající se vztahů na pracovišti. Naučíte se všechny ekologické psychosociální techniky, které řeší psychosociální vtahy s velkým důrazem na jejich včasnou prevenci. Aktivujete celé spektrum podmínek pro zdravou implementaci platformy genderové rovnosti. Budou Vám jasné synergické principy psychosomatiky, budete vnímat klienta na všech jeho úrovních, ze všech možných úhlů pohledu. Získávat poznatky z mnoha oblastí a přenášet je do své praxe, tak abyste byli schopni klientovi maximálně pomoct. Etický kodex vás bude provázet nejen celým výcvikem, ale i celou vaší profesní budoucností.

https://www.psychosocialnikouc.eu/

Uč se s námi a pracuj! S námi můžeš realizovat vše, v co právě jen doufáš.

Psychodynamický kouč

Účastí na více než 120 hodin na výcviku Psychodynamický kouč získáte Certifikát o absolvování výcviku kouče a Osvědčení MŠMT o akreditaci. Tato akreditace Vás opravňuje k výkonu povolaní kouč, které odpovídá úrovni vzdělání č. 5.

Každá minuta tvého váhání je dražší než náš vycvik!

Psychodynamický koučink je zaměřený na člověka a na jeho vnitřní procesy, co momentálně prožívá ve vztahu k sobě samému, ke své individualitě. Co se momentálně ve vztahu k němu samému děje a opakuje. Jaká nevědomá přání a neintegrované úzkosti se nyní promítají. Jaké mentální obrany se inscenují a jak se tyto stavy odráží ve fyzickém těle. V psychodynamického výcviku lze odkrývat prázdná místa, zkreslené představy i slepá individuální očekávání, zastavující bloky.

Včasné celostní změny jsou pro zdravý život zásadní. K řešení těchto situací Vás naučíme praktikovat komplexní techniky psychodynamického koučinku. Ty Vás ekologicky povedou k tomu, že Váš klient bude realističtější, úspěšnější v překonávání problémů, více psychicky adaptovaný a méně zranitelný vůči změně, vůči patologickým emocím, frustrujícím stavům i destruktivním závislostem.  Všechny osvojené techniky se naučíte bezpečně praktikovat a pracovat na dalším svém úspěchu.

https://www.psychodynamickykouc.eu/

Štěstí spatřuje každý v něčem jiném. Naše výcviky jsou štěstím pro každého.