Životní změny – Terapie vztahů

Zúžil se Váš život na přežití? Vaše principy přestávají fungovat? Opustilo Vás štěstí? Přijďte rovnou k nám na individuální terapii!

Individuální koučink

Svoboda volby? Ta možnost tady je.

Individuální koučink se zaměřuje na rozvoj potenciálu konkrétní osoby. Je určen všem těm, kteří na sobě chtějí intenzivně pracovat, měnit svůj život k lepšímu. Pracovat na svém osobním růstu a na zdraví. Ukážeme Vám možnosti změny a Vy sami rozhodnete.

Projdi celý svět a snaž se najít někoho, kdo si zaslouží Tvou lásku a Tvou přívětivost víc než Ty. Nikoho takového nenajdeš. Ale můžeš to zkusit.

Pomůžeme Vám vyrovnat se s negativními emocemi, stresem, úzkostmi i závislostmi, odstraníme bloky a chyby. Pomůžeme s nemocemi, které ohrožují Váš život. Optimalizujeme Vaše pracovní aktivity, zaměříme se na rozvoj Vašeho talentu. Zaměříme se na rovinu vztahů a jejich zdravé a normální fungování. Znovu naleznete bezpečí a jistotu svobody. Budete překvapeni a nadšeni z toho, co všechno můžete změnit k lepšímu právě teď. Naučíte se pracovat se svým mozkem a budete připraveni na budoucnost.

S námi zvládnete všechno. Vaše starosti – náš byznys.

Párový koučink

Nejste v tom sami.

Krize je vyhrocená situace, narušení rovnováhy, vyjadřuje aktuálně existenci neřešeného problému, doprovází ji negativní citové prožitky, ukazuje na nutnost změny,  člověk nepřiměřeně jedná a hodnotí, propadá beznaději, vždy je signálem pro nejvyšší čas ke změně dosavadních vzorců vztahů.

Nabízíme Vám bezpečné řešení krize, nepochopení, nekomunikace, neporozumění, nesdílení, ztráty. Pracovat můžeme s jedním nebo s oběma partnery. Najdeme příčiny problémů a vybereme optimální ekologické řešení. Skrze komplikovanost vztahu nalezneme i řadu možností jak změnit naše vlastní slepá, možná mrtvá místa. Naše vztahy ovlivňují nás a vše co děláme, co prožíváme a podstatně i naše zdraví. Naším cílem je zdravý partnerský život se zdravým rámcem konformity pro oba partnery. Cílem je normální láskyplný vztah, společná řeč, pochopení potřeb i vzájemná úcta a zdravá rodina.

Štěstí je, když víte. A jestli chcete vědět víc, absolvujte náš koučink.

Skupinový koučink

Máte sílu růst a měnit?

Lidská společnost je velmi složitý systém. Miliardy ne zcela identických jedinců  v něm prožívají svůj jedinečný a žel jediný život.

Zkuste to a uvidíte, co všechno dokážete!

Naučíme Vás jak se systematicky zorientovat v pracovním a konkurenčním prostředí, zmapovat si skutečné firemních vztahy tak abychom společně optimalizovali a realizovali změny v určeném čase. Komplexně ohodnotíme všechny vstupní faktory ke zlepšení výkonnosti a dosažení cílů v co nejkratší době.

Dokážeme Vám, že když fungujete Vy, funguje i všechno ostatní.

Sladíme potenciál každého jednoho jedince s činností týmu. Harmonizujeme silné a slabé stránky skupiny a založíme preventivní opatření. Provedeme krátká akutní řešení v krizové situaci. Vedeme firemní business koučink bez zbytečných materiálních ztrát a ztrát na lidském potenciálu, bez zdlouhavých a nákladných auditů a prostojů v práci . Odbouráme všechny blokády výkonu, iniciativy a kreativity negativně se promítající do zisku.

Léčení

Konec konců, může to být nový záčátek!

Mentální koučink

Seznamte se s existencí svého mentálního fundamentu. Poznejte sami sebe, svoji sílu, to v čem jste dobří, v čem jste perspektivní. Naučte se pracovat se svým potenciálem, odkryjte ho a aktivujte. Naučte se milovat to co děláte, čím jste – kdo jste. Milovat svoji holou existenci a v tom být nejlepší. Všechno co děláme, jak a na co myslíme je důležité a jedinečné. Každá emoce má svůj účet a vy budete ten, kdo ho jednou bude platit nebo ten, kdo získá. Naučte se používat svoji myšlenkovou mapu tak, aby jste byli šťastní, zdraví, úspěšní teď i v budoucnu. Dosáhněte maxima své mentální odolnosti.

V současné době běží mentální koučink na objednání, sezení trvá dvě hodiny.

Koučink pro mladé

Pracujte na tom, co vám odkázali vaši rodiče, na všech vzorcích, které máte dané geneticky a na všech, které se vám zapisovaly do podvědomí v dětství, během dospívání. Pracujte na tom v čem jste dobří, silní. Poznejte sami sebe, pomůže vám to pochopit okolí, to co se vám děje teď i opakovaně. Objevte svůj talent a posilujte svůj potenciál!

Jste součástí celku, ale pro nás jste jedineční.

Toto období využíváme pro individuální koučování studentů a mladých lidí, kteří se začínají osamostatňovat, mění svoje vlastní vztahy, vztahy s rodinou a začínají budovat kariéru a zakládat rodinu. Sezení trvá hodinu, probíhá osobně i online.

Mindfulness

Nebo také všímavost, bdělá pozornost. Stav přítomnosti mysli, kdy si uvědomujeme, co a proč právě teď děláme, věnujeme činnosti pozornost. Jak trénovat mindfulness, zbavovat se stresu, depresí a nacházet klid , rovnováhu? Trénujte všímavost, což je nezbytný základ pro jakoukoli změnu v životě, včetně změny svého postoje vůči svému vnitřnímu prožívání. Naučte se jak používat meditaci. Buďte otevření vjemům, ale nenechávejte se jimi vyrušit. Všímejte si svých myšlenek a nechte je plynout, neanalyzujte.

S námi budete klidní, vyrovnaní a spokojení. A teď je ten správný okamžik.

Psychosomatika

Co znamená být zdravý? Lidské tělo jako komplikovaný ekosystém s logicky poskládanými vzorci, navzájem se ovlivňujícími procesy. Celostní pohled na fungování lidského organizmu pod vlivem emocí, sociálních vztahů, genetických zátěží, změn životního prostředí. Nedokonalé uspokojování, biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb vede ke špatnému zdraví. Pro zdravé fungování je nezbytné změnit tok informací tak, aby přetrvávající somatizace nebyla označována jako váš způsob života. Chronické nemoci, autoimunitní poruchy, rakovina – proč se imunitní systém obrací proti nám a jak to optimálně vyřešit? Ano, jde to! Buďte aktivní v péči o svůj život, o svoje zdraví. Mějte se zdravě rádi a pracujte na prevenci.

 Tajemství zdravého těla a zdravé mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani v obávání se budoucnosti, ale v dobrém prožívání přítomnosti. Ale o čem bychom si pak vyprávěli?

Nejlepší věc, kterou můžete udělat je – jednoduše nám zavolat.