Vztahy, koučink, terapie

Zdraví

Člověk není ostrov

Individuální koučink se zaměřuje na rozvoj potenciálu konkrétní osoby. Je určen všem těm, kteří na sobě chtějí intenzivně pracovat, měnit svůj život k lepšímu. Pracovat na svém osobním růstu a na zdraví. Ukážeme Vám možnosti změny a Vy sami rozhodnete.

https://www.tamarapolanski.cz/cena/

Pomůžeme Vám vyrovnat se s negativními emocemi, stresem, úzkostmi i závislostmi, odstraníme bloky a chyby. Pomůžeme s nemocemi, které ohrožují Váš život. Optimalizujeme Vaše pracovní aktivity, zaměříme se na rozvoj Vašeho talentu. Zaměříme se na rovinu vztahů a jejich zdravé a normální fungování. Znovu naleznete bezpečí a jistotu svobody. Budete překvapeni a nadšeni z toho, co všechno můžete změnit k lepšímu právě teď. Naučíte se pracovat se svým mozkem a budete připraveni na budoucnost.

Život ve vztazích

Krize je vyhrocená situace, narušení rovnováhy, vyjadřuje aktuálně existenci neřešeného problému, doprovází ji negativní citové prožitky, ukazuje na nutnost změny,  člověk nepřiměřeně jedná a hodnotí, propadá beznaději, vždy je signálem pro nejvyšší čas ke změně dosavadních vzorců vztahů.

https://www.tamarapolanski.cz/cena/

Nabízíme Vám bezpečné řešení krize, nepochopení, nekomunikace, neporozumění, nesdílení, ztráty. Pracovat můžme s jedním nebo s oběma partnery. Najdeme příčiny problémů a vybereme optimální ekologické řešení. Skrze komplikovanost vztahu nalezneme i řadu možností jak změnit naše vlastní slepá, možná mrtvá místa. Naše vztahy ovlivňují nás a vše co děláme, co prožíváme a podstatně i naše zdraví. Naším cílem je zdravý partnerský život se zdravým rámcem konformity pro oba partnery. Cílem je normální láskyplný vztah, společná řeč, pochopení potřeb i vzájemná úcta a zdravá rodina.

Rovnováha a růst

Lidská společnost je velmi složitý systém. Miliardy ne zcela identických jedinců  v něm prožívají svůj jedinečný a jediný život.

https://www.tamarapolanski.cz/cena/

Léčení

Mentální koučink

Seznamte se s existencí svého mentálního fundamentu. Poznejte sami sebe, svoji sílu, to v čem jste dobří, v čem jste perspektivní. Naučte se pracovat se svým potenciálem, odkryjte ho a aktivujte. Naučte se milovat to co děláte, čím jste – kdo jste. Milovat svoji holou existenci a v tom být nejlepší. Všechno co děláme, jak a na co myslíme je důležité a jedinečné. Každá emoce má svůj účet a vy budete ten, kdo ho jednou bude platit nebo ten, kdo získá. Naučte se používat svoji myšlenkovou mapu tak, aby jste byli šťastní, zdraví, úspěšní teď i v budoucnu. Dosáhněte maxima své mentální odolnosti.

V současné době běží mentální koučink na objednání, sezení trvá dvě hodiny.

Koučink pro mladé

Pracujte na tom, co vám odkázali vaši rodiče, na všech vzorcích, které máte dané geneticky a na všech, které se vám zapisovaly do podvědomí v dětství, během dospívání. Pracujte na tom v čem jste dobří, silní. Poznejte sami sebe, pomůže vám to pochopit okolí, to co se vám děje teď i opakovaně. Objevte svůj talent a posilujte svůj potenciál!

Mindfulness

Nebo také všímavost, bdělá pozornost. Stav přítomnosti mysli, kdy si uvědomujeme, co a proč právě teď děláme, věnujeme činnosti pozornost. Jak trénovat mindfulness, zbavovat se stresu, depresí a nacházet klid , rovnováhu? Trénujte všímavost, což je nezbytný základ pro jakoukoli změnu v životě, včetně změny svého postoje vůči svému vnitřnímu prožívání. Naučte se jak používat meditaci. Buďte otevření vjemům, ale nenechávejte se jimi vyrušit. Všímejte si svých myšlenek a nechte je plynout, neanalyzujte.

Psychosomatika

Co znamená být zdravý? Lidské tělo jako komplikovaný ekosystém s logicky poskládanými vzorci, navzájem se ovlivňujícími procesy. Celostní pohled na fungování lidského organizmu pod vlivem emocí, sociálních vztahů, genetických zátěží, změn životního prostředí. Nedokonalé uspokojování, biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb vede ke špatnému zdraví. Pro zdravé fungování je nezbytné změnit tok informací tak, aby přetrvávající somatizace nebyla označována jako váš způsob života. Chronické nemoci, autoimunitní poruchy, rakovina – proč se imunitní systém obrací proti nám a jak to optimálně vyřešit? Ano, jde to! Buďte aktivní v péči o svůj život, o svoje zdraví. Mějte se zdravě rádi a pracujte na prevenci.

Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé

Karel Čapek