O mně

Náš mozek vytváří emocionální reakce, skutečnost a budoucnost. Tím, jak se dívá na skutečnost a jak zpracovává signály smyslů zase vytváří rámce a vzorce. Vzniká interakce člověka a okolí. Když cítíš negativní emoce, je možné kognitivně lingvisticky – mentálně – ten obraz v srdci změnit. Rozhovorem s mentálním koučem se Ti uleví, mozek dostane nové zdroje a nové možnosti měnit pohledy a tvořit vztahy i jinak. Jsem především kouč, terapeut vztahů, pedagog a mediátor, používám východiska z filosofie a z psychologie a učím lidi tvořit co nejvíce zdravé vztahy, především v jejich vlastním nitru pomocí jejich vlastních zdrojů, které jsou základem úspěchu. Přístup je holistický, tudíž se často uzdravení na Duši spojí s uzdravením na těle a řeší se konflikty ve vztazích. Při práci používám kognitivní lingvistiku, bázový jazyk, hypnoticko systemické techniky, logiku, fenomenologii, spolupráci mozku a emocí, poznávání mentálních procesů a možností jejich změn, výklady symbolů a metafor v jazyce, práci s podvědomím.